ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มรกราคม 2560
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-27 ม.ค. 2560 นี้ [รายละเอียด]
   ประชาสัมพันธ์ ! โรงเรียนจะขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จะเปิดบริจาคใน วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 [รายละเอียด]
   เรียนคณะครูทุกท่าน ให้กรอกข้อมูลหรือส่งแบบฟอร์ม ชพค. ชพส. ที่ห้องธุรการ ด่วน !
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) [รายละเอียด]
   ประกาศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) เปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดปฏิทินการรับรักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
                           - [ระดับชั้นอนุบาล 1]
                           - [ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1]
                           - [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
                           - [ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4]