ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
มกราคม 2560
  แจ้ง คำสั่งกำหนดการคุมสอบ O-Net ของครู ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ตามคำสั่งแนบท้านนี้ Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ได้จัดโครงการครูงอกนอกกะลาวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ตาม[กำหนดการ] แนบท้ายนี้