โครงการนิทรรศการนักเรียน และมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ภาพกิจกรรม]
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ชุมชนวัดขุนก้องและชุมชนบ้านเก่า ร่วมกันเดินรณรงค์ "ประชาร่วมใจ พิชิตภัยปัญหาขยะ" วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลาชุมชนบ้านเก่า อำเภอนางรอง จังหงัดบุรีรัมย์ [ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้บริหารคณะครู และ นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) เข้ากราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร [ภาพกิจกรรม]
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ [ภาพกิจกรรม]
วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทำความดีมีความซื่อสัตย์ บริเวณหน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]

คณะผู้บริหาร ครู และพนักงาน เข้าอวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง [ภาพกิจกรรม]

ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560[ภาพกิจกรรม]
ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณถนนสืบสหการ หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง [ภาพกิจกรรม]